#164  Kraków
#2475  Polska

Brama Herbowa

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Wawel

Brama Herbowa to najpopularniejsze wejście w obręb Wzgórza Wawelskiego. Znajduje się w północnej jego części, a nazwę zawdzięcza zdobiącym ją dziewięciu herbom ziem Rzeczpospolitej.

Brama Herbowa została wybudowana w 1921 roku. W jej miejscu znajdowała się wcześniej wybudowana w XIX wieku przez Austriaków brama forteczna. Autorem projektu bramy był znany architekt dwudziestolecia międzywojennego, Adolf Szyszko Bohusz. Jest to prosta, ceglana budowla. Jej front ozdobiony jest dziewięcioma tarczami herbowymi. Przedstawiają one ziemie polskie, litewskie i ruskie, które wchodziły w skład Rzeczpospolitej.

Obok bramy, po lewej stronie wznosi się bastion Władysława IV. Wieńczy go konny pomnik Tadeusza Kościuszki. Jest to pochodząca z 1960 roku kopia zniszczonej przez Niemców rzeźby. W mur ciągnący się wzdłuż dojścia do Bramy Herbowej wmurowane są tabliczki z nazwiskami osób, które po I wojnie światowej wspomagały finansowo odbudowę Wawelu.

Mniej

Opinie

Brama Herbowa mapa
Wawel 531-001 Kraków, Polska