Polska    województwo podlaskie    Ciechanowiec    Skansen w Ciechanowcu
#2402  Polska

Skansen w Ciechanowcu

Skansen w Ciechanowcu znajduje się na obszarze parku pałacowego, który w połowie XIX wieku należał do rodziny Starzeńskich. Zwiedzając ten malowniczy obiekt możemy poznać warunki, w jakich dawniej mieszkali biedni chłopi lub bogatsza szlachta zagrodowa, zobaczyć wciąż działające koło młyńskie, a także wiele innych równie ciekawych, obiektów architektury drewnianej.

Na całym terenie parku rozlokowano ponad 40 budowli z pogranicza Podlasia i Mazowsza, m.in. stodoły, obory, spichlerze, gajówkę, dworek myśliwski oraz tradycyjne chaty. Między nimi umieszczone zostały obiekty małej architektury, takie jak: pasieka, studnia z żurawiem, drewniana kapliczka. Niezwykle ciekawym zabytkiem jest stary młyn, który jako jeden z nielicznych w Polsce, wciąż jest czynny. Oprócz budynków architektury drewnianej zobaczyć tutaj można piękny, murowany pałac hr. Starzeńskich z 2 połowy XIX w.

W obiektach skansenowskich umieszczono 24 ekspozycje. Część z nich prezentuje wyposażenia chat zamieszkałych przez ówczesnych ludzi. Każda wystawa prezentuje inny typ chałup. Poza akcesoriami i meblami, które przedstawione zostały w budynkach mieszkalnych, na zwiedzającego czekają inne atrakcje: dotychczas wykorzystywana wędzarnia sprzed ponad 100 lat, zielnik ks. Krzysztofa Kluka, czy ekspozycja dotycząca chleba, która mieści się w starym młynie.

Mniej

Opinie

Pałacowa 518-230 Ciechanowiec, Polska