CIECHANÓW atrakcje turystyczne

+4 atrakcje

Ciechanów jest zabytkowym miastem, znanym przede wszystkim z gotyckiego Zamku Książąt Mazowieckich. Znajduje się tu także nowoczesny Park Nauki Torus powstały przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. 

Tereny, gdzie znajduje się Ciechanów były zasiedlony już we wczesnym średniowieczu. W VI w. istniał tu gród, którego pozostałością jest tak zwana Farska Górka. Na jej szczycie w XIX w. ustawiono neogotycką dzwonnicę. 

W okresie średniowiecza gród, a następnie miasto był siedzibą książąt mazowieckich. Zbudowali oni zamek w Ciechanowie, który jest obecnie największą atrakcją miasta. Obecnie funkcjonuje on jako trwała ruina, ale na dziedzińcu wybudowano pawilon wystawowy, w którym można oglądać wystawy związane z prowadzonymi na terenie zamku wykopaliskami oraz historią warowni. 

Ze średniowiecznego okresu rozwoju miasta pochodzi także Kościół farny pw. Narodzenia NMP. Jest to późnogotycka budowla z ozdobnym szczytem, której wnętrze zostało przebudowane na przełomie XIX i XX w. Są tu obecnie neogotyckie polichromie oraz ołtarz główny. 

Atrakcją Ciechanowa są też tutejsze muzea. Muzeum Szlachty Mazowieckiej gromadzi pamiątki związane z życiem tej grupy społecznej od XV do XIX w. Przedstawiono zarówno historię największych rodzin Mazowsza, jak i losy drobnej szlachty zagrodowej. Najnowszym obiektem jest Park Nauki Torus i Wieża Ciśnień. Zbiornik zbudowany w 1972 r. nie pełni obecnie swojej funkcji, a na jej szczycie znajduje się punkt widokowy. W budynkach otaczających wieżę otwarto w 2018 r. interaktywne centrum nauki. 

CiechanówPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)