Polska   województwo mazowieckie   Ciechanów   Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zgromadzony jest dorobek kulturowy Północnego Mazowsza, z uwzględnieniem jego tradycji szlacheckich. W budynku zostały odtworzone w miniaturze zabudowania dawnej polskiej wsi przybliżające ówczesne rzemiosło, znajdują się zbiory rzeźby ludowej, a także wystawa poświęcona kulturze Żydów polskich zamieszkujących ziemię ciechanowską.

Ekspozycje stałe w siedzibie głównej muzeum zostały przystosowane na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół przygotowano ofertę lekcji muzealnych oraz warsztatów.

Oprócz funkcji wystawienniczej, muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą.

mniej tekstu
Muzeum Szlachty Mazowieckiej – mapa
Warszawska 6106-400 Ciechanów, Polska