Polska    województwo lubelskie    Chełm    Kościół Rozesłania św. Apostołów
#3  Chełm
#2501  Polska

Kościół Rozesłania św. Apostołów

Późnobarokowy kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta. Jest to dwu-wieżowa świątynia, za której fasadą kryje się ośmiokątna nawa główna. Wnętrze zdobią iluzjonistyczne polichromie z XVIII wieku. Znajdują się tu też obrazy o tematyce religijnej pochodzące ze starszej świątyni. Malował je w XVII wieku Szymon Czechowicz.

Początki kościoła Rozesłania Apostołów sięgają XV wieku. Drewnianą świątynię w tym miejscu ufundował Władysław Jagiełło. Murowany kościół wybudowano w XVI wieku, zaś obecny został wzniesiony 200 lat później z fundacji rodziny Wolskich oraz Wacława Rzewuskiego. Przy świątyni działał klasztor pijarów.

Jest to późnobarokowa świątynia z nawą na planie ośmiokąta otoczoną kaplicami. Wnętrze pokrywają barwne polichromie. Wieże przy fasadzie ustawione są o łuku, dzięki czemu front zyskuje miękką, falującą linię. Wewnątrz znajdują się rokokowe ołtarze i ambona. Ze starszych kościołów pochodzą obrazy, między innymi Matki Boskiej Częstochowskiej, świętego Antoniego czy świętego Kajetana z Dzieciątkiem Jezus.

Mniej

Opinie

Lubelska 5522-100 Chełm, Polska