Polska   województwo lubelskie   Chełm   Chełmskie Podziemia Kredowe

Chełmskie Podziemia Kredowe

Ulokowane pod częścią starego Chełmna Podziemia Kredowe to nic innego, jak wyrobiska dawnej kopalni kredy piszącej. Do zwiedzania przygotowano oświetloną trasę turystyczną o długości 2 km, a na zwiedzanie trzeba poświęcić ok. 50 minut. W podziemnych korytarzach panuje niska temperatura, około +9°C, dlatego ważne jest odpowiednie ubranie.

Na trasie turystycznej ulokowany jest odcinek kopalni z unikatowymi formami kredowego krasu i płaskorzeźbą orła, a w poszczególnych korytarzach można też zobaczyć ciekawe ekspozycje archeologiczne i górnicze. Wycieczkę urozmaicają stylizowane nietoperze i pająki oraz duch Bieluch.

Podczas zwiedzania każdy uczestnik wyprawy jest wyposażony w kask i lampę. Trasa w dawnej kopalni biegnie pod ulicami chełmskiej Starówki. Zwiedzany z przewodnikiem fragment korytarzy to tylko niewielka cząstka pierwotnej kopalni, bowiem cały labirynt liczy kilkadziesiąt kilometrów długości, a niektóre z korytarzy wciąż jeszcze pozostają nieodkryte.

Podczas prowadzonych tu prac archeologicznych znaleziono między innymi egzemplarze dawnej broni, przedmioty użytkowe, monety i narzędzia, a także odkryto szyb starej studni miejskiej.

mniej tekstu
Chełmskie Podziemia Kredowe – mapa
Lubelska 5532-120 Chełm, Polska