Polska    województwo lubelskie    Chełm    Chełmskie Podziemia Kredowe
#1  Chełm
#820  Polska

Chełmskie Podziemia Kredowe

Ulokowane pod częścią starego Chełmna Podziemia Kredowe to nic innego, jak wyrobiska dawnej kopalni kredy piszącej. Do zwiedzania przygotowano oświetloną trasę turystyczną o długości 2 km, a na zwiedzanie trzeba poświęcić ok. 50 minut. W podziemnych korytarzach panuje niska temperatura, około +9°C, dlatego ważne jest odpowiednie ubranie.

Na trasie turystycznej ulokowany jest odcinek kopalni z unikatowymi formami kredowego krasu i płaskorzeźbą orła, a w poszczególnych korytarzach można też zobaczyć ciekawe ekspozycje archeologiczne i górnicze. Wycieczkę urozmaicają stylizowane nietoperze i pająki oraz duch Bieluch.

Podczas zwiedzania każdy uczestnik wyprawy jest wyposażony w kask i lampę. Trasa w dawnej kopalni biegnie pod ulicami chełmskiej Starówki. Zwiedzany z przewodnikiem fragment korytarzy to tylko niewielka cząstka pierwotnej kopalni, bowiem cały labirynt liczy kilkadziesiąt kilometrów długości, a niektóre z korytarzy wciąż jeszcze pozostają nieodkryte.

Podczas prowadzonych tu prac archeologicznych znaleziono między innymi egzemplarze dawnej broni, przedmioty użytkowe, monety i narzędzia, a także odkryto szyb starej studni miejskiej.

Mniej

Opinie