Polska    województwo lubelskie    Zawadówka    Poleski Park Narodowy
#512  Polska

Poleski Park Narodowy

W Poleskim Parku Narodowym można zobaczyć wszystkie typowo bagienne ekosystemy. Znajdują się tu liczne torfowiska, bagna, jeziora krasowe i stawy. Na terenie parku rośnie około tysiąca roślin naczyniowych i żyje wiele gatunków zwierząt. Dla zwiedzających stworzono kilka szlaków i ścieżek rowerowych oraz konnych. Ciekawą atrakcję stanowi Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego.

Bogata roślinność znajdująca się w parku jest bardzo różnorodna. Większość gatunków to przedstawiciele flory północnej, należy do nich brzoza niska i wierzba lapońska. Ponadto można tu zobaczyć rosiczkę długolistną, czy turzycę bagienną. W parku żyje prawie 300 gatunków zwierząt. Składają się na nie bezkręgowce, ryby, płazy, a także ssaki. Licznie występują tu żaby, gryzonie, a unikatami są rzadkie gatunki mrówek oraz piżmak i karczownik ziemnowodny.

Mieszczący się na terenie parku Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego zajmuje się inkubacją żółwich jaj, z których młode nie zdążyły się wykluć przed zimą, a także ich opieką przez okres zimowy.

Wszystkie osobniki są tutaj odpowiednio karmione oraz indywidualnie oznakowane, a wiosną wypuszczane na wolność.

Mniej

Opinie

Poleski Park Narodowy mapa
Polesie Zawadówka, Polska