Polska    województwo lubelskie    Krupe    Ruiny Zamku w Krupem
numer 1 w mieście
KRUPEPolska

Ruiny Zamku w Krupem

Pozostałości fortyfikacji wzniesionej w XVI wieku nad rozlewiskami stanowiącymi dorzecze Wieprza. Na ich terenie organizowane są różnego typu imprezy plenerowe. Zamek został zniszczony po pożarze w 1794 roku. Część murów została również rozebrana przez Niemców w okresie II wojny światowej. W 1962 roku ruiny zostały zabezpieczone - wzmocnione i częściowo odnowione.

Zamek został wzniesiony na planie czworoboku z cegły i kamienia. Był budowlą silnie ufortyfikowaną, wyposażoną w cztery maszty, mur kurtynowy z gankami strzelniczymi, a także fosę oraz most zwodzony. W drugiej połowie XVI wieku zamek został rozbudowany i nadano mu styl renesansowy. Budowla była własnością wielu wpływowych rodów szlacheckich - w tym Rejów, potomków słynnego poety, Mikołaja Reja.

Na Zamku w Krupem rozgrywa się akcja jednej z powieści XIX-wiecznego pisarza z okresu romantyzmu - Michała Czajkowskiego.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Ruiny Zamku w Krupem mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    22-302 Krupe , Polska