numer 35 w mieście
BYDGOSZCZPolska

Ulica Zaułek

Licząca 150 m uliczka w południowej części Starego Miasta to miejsce, które do dziś zachowało klimat czasów średniowiecza. Wprawdzie ograniczające ją ściany domów pochodzą już z końca XVIII i XIX wieku, ale część z nich kryje jeszcze gotyckie piwnice. W jednej z nich gości klub Medyk. Ciekawym elementem architektonicznym jest most westchnień – specjalny łącznik pomiędzy budynkami przy Starym Rynku 24 i Długiej 41. 

W przeszłości uliczka stanowiła zaplecze dla znajdujących się w sąsiedztwie budynków. Lokowano przy niej stajnie dla koni, budynki gospodarcze, dowożono zaopatrzenie. Podczas prac archeologicznych znaleziono tu również ślady wielu średniowiecznych budowli, zarówno drewnianych, jak i murowanych. Odkryto także pozostałości dawnej nawierzchni z półokrąglaków drewnianych ułożonych na legarach, które dawniej stanowiły utwardzoną nawierzchnię. Obecny wygląd Zaułek zawdzięcza rewitalizacji przeprowadzonej w 2005 roku.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Ulica Zaułek mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Zaułek Bydgoszcz , Polska