Polska   województwo opolskie   Brzeg   Kościół św. Jadwigi

Kościół św. Jadwigi

Kościół zamkowy św. Jadwigi w Brzegu to prezbiterium dawnej, gotyckiej kaplicy zamkowej. W jego podziemiach znajduje się kaplica grobowa Piastów brzeskich. Świątynia była wielokrotnie niszczona i przebudowywana. Jej obecny wygląd to efekt renowacji i regotyzacji dokonanej po II wojnie światowej. Z dawnego wystroju zachowały się klasycystyczny ołtarz i ambona.

Dzieje Kościoła zamkowego w Brzegu są bardzo zawiłe. Wybudowano go jako kolegiatę w połowie XIV wieku, a dwieście lat później przekształcono w zamkową kaplicę. Już wtedy w jej podziemiach chowano kolejnych książąt z brzeskiej linii Piastów. W XVIII wieku po zniszczeniach pruskim ostrzałem kościół odbudowano, tworząc jednocześnie kryptę grobową i Mauzoleum Piastów Brzeskich. Do naszych czasów przetrwało ponad 20 trumien i sarkofagów. Najcenniejsze z nich prezentowane są w Muzeum Piastów Śląskich na Zamku w Brzegu.

Kościół jest gotycką budowlą o wysokich, ostrołukowych oknach. Wewnątrz znajdują się krzyżowo- żebrowe sklepienia. Można tu zobaczyć współczesne drzewo genealogiczne Piastów Śląskich oraz kryptę grobową.

mniej tekstu
Kościół św. Jadwigi – mapa
Plac Zamkowy 449-300 Brzeg, Polska