Polska    województwo opolskie    Opole    Muzeum Wsi Opolskiej
#2  Opole
#746  Polska

Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi Opolskiej to znajdujący się w Opolu skansen dokumentujący kulturę ludową województwa opolskiego. Powstał on w latach 60. XX wieku i ukazuje warunki życia ludności wiejskiej z okresu od XVIII do XX wieku. Obejmuje różnego rodzaju budynki mieszkalne, gospodarskie i inne.

Na obszarze podlegającym Muzeum Wsi Opolskiej znajduje się 10 zagród (w tym 9 z regionu opolskiego i oleskiego oraz 1 z rejonu nyskiego), w których zwiedzać można w sumie ponad 20 obiektów.

Spacerując ścieżkami wydzielonymi na terenie skansenu można zobaczyć domki i chałupy, stodoły, spichlerze i inne budynki gospodarskie, a także kościół, kuźnię, wiatrak, młyn wodny, karczmę czy szkołę. Krajobraz dawnej opolskiej osady uzupełniają elementy małej architektury oraz roślinność.

Zarząd muzeum bardzo dba o autentyczny wygląd skansenu. Aby jak najbardziej przypominał on starodawną osadę wydzielono w jego obszarze tereny przeznaczone do uprawy ogródków oraz pól, na których wysiewa się uprawiane kiedyś rośliny, takie jak proso, gryka, pasternak czy len.

Mniej

Opinie

Wrocławska 17445-835 Opole, Polska