Polska   województwo lubelskie   Biała Podlaska   Muzeum Południowego Podlasia

Muzeum Południowego Podlasia

Muzeum znajduje się w bramie oraz wieży pałacu Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Znajduje się tu ogromna kolekcja ikon. Liczy ona około 1400 cerkiewnych obrazów, a najcenniejsze z nich prezentowane są na wystawie. Oprócz tego muzeum ma duży zbiór malarstwa o tematyce związanej z końmi. Osobny dział prezentuje tragiczne losy mieszkańców południowego Podlasia w latach 1939- 1947.

Zespół pałacowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej jest najcenniejszym zabytkiem miasta. W zachowanych do dziś budynkach, barokowej wieży i bramie umieszczone są zbiory Muzeum. Na terenie parku znajduje się także kaplica pałacowa.

Zbiory Muzeum skupiają się wokół trzech najważniejszych tematów mających związek z regionem. Pierwszym z nich są ikony. Na wystawie „Ikona święta tajemnica” prezentowane są najcenniejsze z nich, odzyskane z nieistniejących już cerkwi Podlasia lub uratowane przed wywiezieniem. Druga wystawa „Konie, jeźdźcy i zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku” związana jest ze znajdującą się w okolicy stadniną koni w Janowie Podlaskim. Są tu między innymi prace Józefa i Wojciecha Kossaków oraz Piotra Michałowskiego. Zbiory malarskie wzbogacają wyroby rzemiosła artystycznego i rzeźby.

Odrębny charakter ma wystawa historyczna, która poświęcona jest dziejom Podlasie w okresie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Zgromadzono tu dokumenty, zdjęcia oraz pamiątki walk partyzanckich w regionie. Wystawa prezentowana jest w celach dawnej siedziby Gestapo.

mniej tekstu
Muzeum Południowego Podlasia – mapa
Warszawska 1221-500 Biała Podlaska, Polska