GHARB atrakcje turystyczne

+4 atrakcje

Gharb jest wioską i okręgiem administracyjnym na Gozo znanym przede wszystkim z jednego z najważniejszych maltańskich sanktuariów maryjnych, kościoła Ta' Pinu. 

Miejscowość powstała w XVII w., a w jej centrum zachowało się sporo zabytkowych domów o grubych, wapiennych murach. W centrum stoi barokowy kościół w Gharb, bazylika o pięknej, barokowej fasadzie. Zwiedzanie Gharb jest dość krótkie ze względu na niewielkie rozmiary miejscowości. 

Miasteczko, choć niewielkie jest jednak chętnie odwiedzane przez turystów i pielgrzymów. Wszystko to za sprawą znajdującego się pośród pól kościoła Ta' Pinu. Jest to okazała budowla z początku XX w. stojąca na miejscu wcześniejszej, XVI-wiecznej kaplicy. Znajduje się tu czyniący cuda wizerunek Matki Bożej. W kościele zobaczyć można wiele darów wotywnych od cudownie uzdrowionych. Wokół miejscowości rozsianych jest też po polach kilka innych kaplic, w tym kaplica San Dimitri czy kaplica Madonny taż-Żejt. 

GharbPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)