OŁOMUNIEC atrakcje turystyczne

+39 atrakcji

Ołomuniec to historyczna stolica Moraw i jedno z najpiękniejszych miast w Czechach. Miano to zawdzięcza przede wszystkim zachowanemu w doskonałym stanie Staremu Miastu z wieloma cennymi kościołami oraz wpisaną na listę UNESCO barokową kolumną morową. 

Historia Ołomuńca ma ponad 1000 lat, a już w 1067 r. istniało tu biskupstwo. Do dziś głównym kościołem miasta pozostaje gotycka katedra pod wezwaniem św. Wita. Obok niej wznosi się dawny pałac biskupi, który obecnie mieści Muzeum Archidiecezjalne. Prezentowane są tu eksponaty związane z historią diecezji oraz zbiory sztuki sakralnej. 

Centrum Ołomuńca nie jest duże, ale bardzo interesujące. Między katedrą, a rynkiem ulice wypełnione są barokowymi kamienicami i pałacami o bogato zdobionych fasadach. W mieście znajduje się też kilka fontann z tego okresu, które przedstawiają postaci znane z mitologii. Na rynku, który jest równocześnie głównym placem miasta wznosi się gotycki ratusz, na ścianie którego można podziwiać socrealistyczną wersję zegara astronomicznego z figurkami przedstawiającymi różne grupy społeczne żyjące w mieście. Jednak najwspanialszym zabytkiem tego miejsca jest barokowa, zdobiona rzeźbami Kolumna Trójcy Świętej, nazywana też kolumną morową, ze względu na to, że była wotum za uratowania miasta od epidemii. Ciekawym zabytkiem Starego Miasta jest wczesnogotycki kościół św. Maurycego, z którego wieży można podziwiać panoramę okolicy. 

Ołomuniec słynie w Czechach z wyrobu serków ołomunieckich, które dzięki intensywnemu smakowi są doskonałą zakąską do piwa. Można ich skosztować w każdej piwiarni i restauracji, a w niedalekich Losticach zwiedzić muzeum poświęcone ich produkcji tradycyjnymi metodami.

Ołomuniec

OłomuniecPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)