CzechyKraj ustecki

KRAJ USTECKI atrakcje turystyczne

+60 atrakcji

Kraj ustecki obejmuje tereny północno-wschodnich Czech, na pograniczu z Niemcami. Osią regionu jest rzeka Łaba, dużą część obszaru pokrywają Rudawy Czeskie. Najbardziej atrakcyjną pod względem turystycznym częścią regionu jest Czeska Szwajcaria. 

Czeska Szwajcaria tworzy ze znajdującą się po niemieckiej stronie Szwajcarią Saksońską zwarty rejon turystyczny. Występują tu grupy skalne tworzące charakterystyczne gniazda oddzielone parowami, nazywanymi Souteskami. Najbardziej znaną formacją skalną tego obszaru jest Pravcicka Brama, zaś po souteskach można pływać łodziami. 

Głównymi miastami regionu są przemysłowe Uście nad Łabą, a także Decin z ładnym starym miastem oraz uzdrowisko Teplice.

Rudawy Czeskie zajmujące dużą część regionu są dobrym miejscem do uprawiania turystyki aktywnej. Wytyczono tu szlaki piesze i rowerowe, zaś na szczytach stoi kilkanaście wież widokowych. 

W malowniczym krajobrazie znaleźć można też wiele ciekawych zabytków, w tym zamki i pałace w Klaštercu nad Ohrzą, Krásnym Dvoře, Libochovicach, Duchcovie czy Velkim Březnie oraz obiekty sakralne, takie jak pochodząca z XI w. rotunda św. Jerzego na górze Rip czy kaplica loretańska w Rumburku. 

Kraj ustecki najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie