TARGOVISTE atrakcje turystyczne

+15 atrakcji

Târgoviște jest dawną siedzibą hospodarów wołoskich i historycznie jednym z najważniejszych miejsc po południowej stronie Karpat w Rumunii. Znajdują się tu ruiny dworu królewskiego oraz liczne interesujące muzea.

Miasto zostało założone w okresie średniowiecza i na przełomie XIV i XV w., za panowania Mirczy Starego, stało się siedzibą hospodarów wołoskich. Rolę tę pełniło aż do początków XVIII w., gdy Konstantyn Brâncoveanu przeniósł stolicę do Bukaresztu. Nawet wtedy jednak było chętnie odwiedzaną rezydencją letnią.

Pozostałościami dawnej świetności Târgoviște jest Dwór Królewski. Składają się na niego ruiny pałacu, Cerkiew Książęca, której wnętrze zdobią średniowieczne polichromie oraz Wieża Chindiei, która jest obecnie doskonałym punktem widokowym na cały kompleks budowli dawnego dworu.

Wśród innych atrakcji Târgoviște można wymienić tutejsze cerkwie, takie jak warowny Monaster Stelea, Cerkiew Târgului z pozostałościami malowideł zewnętrznych, Cerkiew św. Mikołaja. Nie brakuje tu także muzeów dokumentujących bogatą historię miasta oraz państwowości rumuńskiej. Są to Muzeum Historyczne, Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe Rumuńskiej Policji, Muzeum Drukarstwa i Starych Książęk Rumuńskich oraz Muzeum Pisarzy Regionu Dâmbovița.

Târgoviște odegrało także ważną rolę w najnowszej historii Rumunii. Podczas rewolucji 1989 r. w tutejszych koszarach osadzono, a następnie sądzono dyktatora Nicolae Ceaușescu i jego żonę Elenę. Zostali skazani przez trybunał rewolucyjny na karę śmierci i rozstrzelani na miejscu, w obrębie koszar.

Targoviste najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie

TargovistePopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)