Polska    województwo lubelskie    Zamość    Podziemna trasa turystyczna Bastion VII-Nadszaniec
#16  Zamość
#3083  Polska

Podziemna trasa turystyczna Bastion VII-Nadszaniec

Podziemna Trasa Turystyczna w Zamościu to wycieczka w przeszłość z możliwością poznania fortyfikacji miejskich liczących już 250 lat. Półkilometrowy spacer odbywa się przez galerie strzeleckie, kazamaty, nadszaniec i bastion VII. Dodatkową atrakcję stanowią wystawione w salach armaty, postacie żołnierzy i gabloty z informacjami.

Do najciekawszych zabytków, jakie zachowały się po zamojskiej twierdzy zalicza się bastion VII i nadszaniec. Bastion ulokowany po wschodniej, najbardziej zagrożonej stronie miasta był najsilniejszy, stwarzając najlepsze warunki do obrony W 1810 roku w szyi bastionu stworzono nadszaniec ziemny. W XIX wieku konstrukcję zamieniono na murowaną z galeriami strzeleckimi, którą można oglądać do dziś.

Obecny wygląd bastionu jest efektem rekonstrukcji po odkopaniu fragmentów murów w latach 80-tych XX wieku. Do przekształcenia rozwijającego się Zamościa w twierdzę doszło pod koniec XVI wieku, kiedy wybudowano mury miejskie. O solidności murów może świadczyć fakt, że powstrzymały one dwutygodniowe oblężenie wojsk Chmielnickiego w 1648 roku oraz najazd szwedzki w 1656 roku. Z tym ostatnim wiąże się ciekawa historia, od której pochodzi tradycja szwedzkiego stołu. Kiedy Szwedzi zaproponowali obleganemu Zamojskiemu pożegnalną ucztę na miejskich murach, ten domyślając się podstępu kazał wystawić stoły na pole poza murami.

Mniej

Opinie

Podziemna trasa turystyczna Bastion VII-Nadszaniec mapa
22 Zamość, Polska