Polska    województwo lubelskie    Zamość    Muzeum Martyrologii „Rotunda”
#12  Zamość
#2396  Polska

Muzeum Martyrologii „Rotunda”

Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny Rotunda mieści się w dawnej działobitni Twierdzy Zamość. W czasie II wojny światowej mieściło się tu niemieckie więzienie. W 1947 w celach urządzono ekspozycję poświęconą więźniom Rotundy oraz okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie.

Dla zwiedzających udostępnionych jest 19 cel w Rotundzie. Ostatnia, dwudziesta leży w gruzach, zbombardowana w czasie wyzwalania Zamościa. W celach znajdują się wystawy mówiące o różnych grupach społecznych więzionym w Rotundzie – harcerzom, księżom, nauczycielom. W innych pomieszczeniach można zobaczyć ekspozycje dotyczące zbrodni dokonanych przez Niemców na Polakach. Jest tu na przykład Cela Więźniów Majdanka czy Cela Oświęcimia. Osobną wystawę poświęcono też rzezi wołyńskiej.

Na zewnątrz znajduje się tablica upamiętniająca ofiary egzekucji na terenie Rotundy. Można tu także zobaczyć fragmenty drewnianej bramy, która prowadziła na teren więzienia.

Mniej

Opinie

Droga Męczenników Rotundy Zamość, Polska