Polska    województwo lubuskie    Żagań    Muzeum Obozów Jenieckich
#2  Żagań
#1222  Polska

Muzeum Obozów Jenieckich

Muzeum poświęcone jest historii obozów jenieckich od czasów napoleońskich do II wojny światowej. Ekspozycja stała przedstawia wielką ucieczkę 80 jeńców tunelem „Harry” ze Stalagu Luft III. W sąsiedztwie pawilonu znajduje się pomnik i makieta tunelu w skali 1:1 z repliką wieży strażniczej i części ogrodzenia.

Historia obozów niemieckich na tych terenach rozpoczyna się w 1813, kiedy władze pruskie uwięziły żołnierzy Napoleona Bonaparte. W latach 1914 – 1918 w obozie Grünthal Niemcy więzili żołnierzy Carskiej Armii Rosyjskiej a w 1919 roku uczestników Powstania Wielkopolskiego. Zbiory muzealne szczególnie koncentrują się jednak na stalagach z okresu II wojny światowej - w Koninie Żagańskim, Świętoszowie oraz obozach w Żaganiu. Były one przeznaczone dla podoficerów i szeregowych żołnierzy wojsk lądowych różnych narodowości.

Znaczący w historii był Stalag Luft III przeznaczony dla pilotów i członków załóg samolotów z USA i brytyjskiego RAF-u. Obóz ten wsławił się słynną ucieczką, która stała się kanwą dla znanego filmu „Wielka Ucieczka” z szeregiem wielkich gwiazd amerykańskiego kina.

Mniej

Opinie

Lotników Alianckich 668-100 Żagań, Polska