ZABRZE atrakcje turystyczne

+6 atrakcji

Zabrze jest miastem należącym do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jego głównymi atrakcjami są zabytki poprzemysłowe, wśród których są udostępnione do zwiedzania kopalnie oraz kolonie robotnicze. 

Do XVIII w. Zabrze rozwijało się jako wieś, której mieszkańcy trudnili się przede wszystkim rolnictwem i prostym rzemiosłem wiejskim. Dopiero odkrycie łatwo dostępnych złóż węgla kamiennego zrewolucjonizowało życie mieszkańców. Przez cały XIX w. miasto rozwijało się dynamicznie dzięki budowie kolejnych kopalń oraz otaczających je zakładów przemysłowych. 

Obecnie w Zabrzu działają dwie kopalnie węgla kamiennego, natomiast część zlikwidowanych, zabytkowych zakładów udostępnionych jest turystom i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Największymi atrakcjami turystycznymi Zabrza są zabytkowa Kopalnia Guido oraz Sztolnia Królowa Luiza. Można w nich poznać historię wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu oraz zapoznać się z dawnymi maszynami górniczymi i pracą górników. Zwiedzać można też Szyb Maciej z ekspozycją poświęconą górnictwu w XX w. 

Poza samymi zabytkowymi kopalniami na terenie Zabrza znajduje się kilka kolonii robotniczych z zachowaną zabudową i układem urbanistycznym oraz neogotyckie i modernistyczne budynki użyteczności publicznej, w tym będący jednym z ciekawszych projektów tego nurtu Kościół św. Józefa. 

Poszukując wiadomości o historii i kulturze Zabrza i okolic najlepiej odwiedzić Muzeum Miejskie. Z kolei duże zbiory poświęcone pracy górników oraz tradycjom przemysłowym Śląska ma Muzeum Górnictwa Węglowego.

ZabrzePopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)