Polska   województwo śląskie   Katowice   Nikiszowiec

Nr 10 w mieście Katowice

Nikiszowiec

Nikiszowiec to słynne katowickie osiedle, położone w dzielnicy Janów-Nikiszowiec, wybudowane na potrzeby pracujących w kopalni „Giesche” górników. Powstało na początku XX wieku na podstawie planów architektonicznych Georga i Emila Zillmannów. Obecnie na jego terenie znajdują się oryginalne zabudowania mieszkalne i elementy infrastruktury należące do kopalni.

Budynki mieszkalne wzniesione dla górników i ich rodzin tworzą bardzo spójny kompleks. Większość tutejszych budynków zbudowana jest z czerwonej cegły, a niektóre z nich zdobią ciekawe wykusze, łuki nad oknami czy portale.

Osiedle Nikiszowiec zostało wpisane na trasę Szlaku Zabytków Techniki. Na jego terenie znajdują się obiekty uznane oficjalnie za zabytki. Są to: zespół szybu „Pułaski” kopalni Wieczorek (w tym nadszybie z wieżą wyciągową, maszynownią, sortownią i szeregiem innych budynków) oraz układ urbanistyczno-przestrzenny osiedla robotniczego.

mniej tekstu
Nikiszowiec – mapa
Katowice, Polska