#75  Polska

Ostrów Tumski

Serce i zarazem zalążek dawnego Wrocławia stanowi kolekcję częściowo zachowanych, częściowo odbudowanych zabytków, wśród których najważniejszy jest kościół Świętego Krzyża, gotycka katedra św. Jana Chrzciciela z tarasem widokowym oraz średniowieczna ulica Kanonia z najstarszym wrocławskim kościołem św. Idziego.

Funkcjonuje tu najstarsze w mieście Muzeum Archidiecezjalne z kolekcją sztuki sakralnej. Można w nim zobaczyć m.in. Księgę henrykowską z XIII–XIV wieku zawierającą pierwsze zdanie napisane w języku polskim.

Ostrów Tumski jest świadectwem pierwszego, najstarszego grodu, jaki został założony na wyspie pomiędzy odnogami rzeki Odry. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z X wieku, w którym na wyspie istniał drewniany gród Piastów oraz kościół św. Marcina pełniący funkcję kaplicy książęcej.

Po dawnej wyspie pozostało jedynie wspomnienie w postaci zachowanej nazwy i Mostu Tumskiego, przerzuconego przez pozostałą odnogę Odry. W czasie II wojny światowej zabudowa została mocno zniszczona. W latach 70. i 80. XX w. odbudowano cztery domy przy ul. Katedralnej. W części południowej pozostał kościół św. Marcina i resztki murów zamkowych.

Mniej

Opinie

Ostrów Tumski mapa
plac Katedralny 1850-329 Wrocław, Polska