Polska   województwo dolnośląskie   Wrocław   Katedra św. Jana Chrzciciela
+2

Nr 12 w mieście Wrocław

Katedra św. Jana Chrzciciela

Jedną z ozdób wrocławskiego Ostrowa Tumskiego jest archikatedra św. Jana Chrzciciela. Według ekspertów jest to pierwszy wybudowany w Polsce kościół gotycki. Dzisiejsza jego forma, na skutek późniejszych remontów, przybrała charakter gotycki z elementami renesansu i baroku.

Katedra św. Jana Chrzciciela jest jedną z czterech katedr we Wrocławiu. Zbudowano ją w okresie gotyku, przypadającym na XIII/XIV wiek. W rzeczywistości prace nad uzyskaniem współczesnej formy archikatedry nie były jako taką budową, a raczej przebudową istniejącej tam wcześniej świątyni.

Dzięki tym przebudowom obecnie można oglądać na Ostrowie Tumskim okazałą gotycką świątynię z renesansowymi hełmami wież i barokową kaplicą Najświętszego Sakramentu. Renesansowe i barokowe zmiany wprowadzano także we wnętrzu świątyni.

Do wnętrza archikatedry prowadzą trzy wejścia. Do najwspanialszych elementów wyposażenia świątyni należą ogromne organy, liczne płaskorzeźby, epitafia, malowidła i figury.

mniej tekstu

+2 Zobacz atrakcję wewnątrz

Katedra św. Jana Chrzciciela – mapa
Plac Katedralny 1850-329 Wrocław, Polska