#1969  Polska

Jaskinia Mamutowa

Jaskinia Mamutowa, nazywana też Wierzchowską Dolną znajduje się we wsi Wierzchowie, w dolinie Kluczwody. Jest to obszerna jaskinia krasowa, z dużą salą główną i odgałęziającymi się od niej korytarzami. Jest ogólnodostępna dla turystów.

Jaskinia wzięła swoją nazwę od znalezionych tu szczątków mamuta. Natrafiono tu także na ślady życia człowieka prehistorycznego. Oprócz turystów jaskinię chętnie odwiedzają speleolodzy i wspinacze, dla których wytyczono tu bardzo trudne drogi wspinaczkowe w sklepieniu.

Mniej

Opinie

Spacerowa Wierzchowie, Polska