#785  Polska

Zamek w Korzkwi

Wznoszący się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zamek został wybudowany w XIV wieku. Przez wieki przechodził z rąk do rąk, ulegał przebudowom, a w XIX wieku ostatecznie popadł w ruinę. Obecnie zamek przeżywa swoją drugą młodość dzięki działalności Jerzego Dominirskiego, który od końca lat 90. systematycznie odnawia zamek. Pod zarządem nowego właściciela zamek w Korzkwi pełni funkcję hotelu.

Do kompleksu zamkowego obok ruin zamku należą również dom mieszkalny, folwarczny budynek gospodarczy oraz stary park. Cały kompleks figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych.

Mniej

Opinie

Korzkiew, Polska