#123  Warszawa
#1162  Polska

Kolekcja Kobierców Wschodnich

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Pałac Pod Blachą

Prezentowana w Pałacu Pod Blachą Kolekcja Kobierców Wschodnich stanowi znaczącą część prywatnych zbiorów Teresy Sahakian. Składa się na nią około 600 eksponatów pochodzących z czterech regionów: perskiego, anatolijskiego, środkowoazjatyckiego i kaukaskiego. Wystawę uzupełniają zbiory sztuki europejskiej oraz wschodnie hafty, tkaniny i kilimy.

Kolekcja kobierców gromadzona była przez dziesięciolecia prze mieszkającą w Belgii Polkę, która w 1990 roku podarowała swoją kolekcję Zamkowi Królewskiemu. Zabytki pochodzą z okresu pomiędzy XVIII–XX w i zostały usystematyzowane z dziesięć kategorii tematycznych, wśród których znalazły się między innymi kobierce kaukaskie i perskie inspirowane motywami europejskimi, kobierce tureckie, kobierce środkowo azjatyckie oraz zbiory sztuki europejskiej. Najliczniej reprezentowana jest sztuka kaukaska.

Prezentowana od 1990 roku została przekształcona po remoncie pałacu Pod Blachą. Obecna ekspozycja pokazana jest w nowej aranżacji, a znajdujące się na niej kobierce stanowią część pokaźnej kolekcji, starannie dobraną pod względem tematycznym.

Mniej

Opinie

Kolekcja Kobierców Wschodnich mapa
plac Zamkowy 500-277 Warszawa, Polska
Tagi: