#42  Toruń
#2515  Polska

Spichrz barokowy

Spichlerz Barokowy ulokowany przy ulicy Piekary w Toruniu uważany jest za największą i najciekawszą tego typu barokową budowlę w Polsce. Charakterystyczna konstrukcja budynku o wielu kondygnacjach z dwuspadowym dachem została urozmaicona dużą liczbą gęsto usytuowanych okien.

Specyficzne obramowania otworów okiennych wykonane z zaprawy mają prostokątny kształt z półkolistym zwieńczeniem góry i niewielkim występem, dzięki czemu przypominają związane na szczycie worki zbożowe. Obecne okna są efektem przebudowy, bowiem pierwotnie spichlerz wyposażony był w otwory prostokątne na wyższych kondygnacjach i wąskie okienka łukowe na parterze.

Budowla z czerwonej cegły została wykończona kontrastowymi narożnikami z zębatą krawędzią. Obecny budynek spichrza pochodzi z pierwszej połowy XVII w. Wcześniej na jego miejscu znajdował się spichlerz z XIV wieku, a jeszcze przed nim gotyckie kamienice mieszczańskie. Z dawnych zabudowań można jedynie zobaczyć pozostałości po dwóch portalach wejściowych od strony ul. Piekary.

Mniej

Opinie

Piekary Toruń, Polska