#36  Toruń
#1979  Polska

Brama Mostowa

Brama Mostowa to jedna z trzech zachowanych do dziś bram miejskich od strony Wisły, wybudowana w 1432 roku w miejscu istniejącej tu wcześniej starszej bramy. Wykonana z czerwonej cegły dwupiętrowa konstrukcja na planie prostokąta została wyposażona w ostrołukowy przejazd. Dziś w budowli mieści się biuro miejskiego konserwatora zabytków.

Obecna nazwa bramy pochodzi z około 1500 roku, kiedy na Wiśle istniał jeszcze drewniany most, będący pierwszą stała konstrukcją w Toruniu. Wcześniej, przed mostem odbywały się tu przeprawy promowe, a bramę nazywano wówczas Przewoźną lub Promową. Zniszczony most rozebrano w połowie XIX wieku po wybudowaniu pobliskiego mostu kolejowego. Brama Mostowa w momencie jej zbudowana uważana była za bardzo nowoczesną z uwagi na nietypowy kształt i wyokrąglone boki, opierające się ostrzałom artyleryjskim. Dodatkowo wyposażona w otwory strzelnicze zwiększała skuteczność oporu jej obrońców.

Ulokowanie konstrukcji wskazuje, że w przeszłości często znajdowała się ona z wodzie na skutek przybierającej po roztopach rzeki. Na murach bramy można zobaczyć tablice z informacjami o rekordowych powodziach. Stąd też, z uwagi na najniższe położenie, czerpano wodę dla miasta.

Mniej

Opinie

Toruń, Polska