Polska    województwo lubelskie    Stare Załucze    Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego PN

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego PN

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu prezentuje różne aspekty życia w Polesiu Zachodnim. Można tu zobaczyć makiety przedstawiające środowisko zwierząt zamieszkujących teren parku. Wystawa skupia się także na życiu ludności Polesia, jej historii i kulturze. Do ośrodka należy także ścieżka dydaktyczna „Żółwik” poświęcona środowisku żółwia błotnego.

Ośrodek działa od 1993 roku. Należy do najważniejszych na terenie parku stanowisk edukacyjnych. W budynku w specjalnych gablotach przedstawiono różne środowiska przyrodnicze Polesia Zachodniego i jego mieszkańców. Wystawę uzupełniają stojące na zewnątrz woliery dla ptaków oraz ścieżka przyrodnicza „Żółwik” wraz ze stawem, w którym hodowane są żółwie błotne.

W Załuczu Starym pokazuje się nie tylko przyrodę regionu, ale równie bogate zbiory etnograficzne i historyczne dotyczące życia codziennego mieszkańców Polesia. Są tu zrekonstruowane wnętrza chat, meble, sprzęty gospodarskie, stroje oraz wyroby rzemieślnicze.

Mniej

Opinie

Stare Załucze, Polska