Polska    województwo podkarpackie    Smolnik    Cerkiew św. Michała Archanioła
#1  Smolnik
#1644  Polska

Cerkiew św. Michała Archanioła

Położona na wzgórzu i otoczona starym drzewostanem, malownicza cerkiew w Smolniku to jedyna budowla sakralna w Bieszczadach reprezentuje archaiczny bojkowski styl prosty. W całej Polsce istnieją jedynie trzy tego typu budynki. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Cerkiew jest trójdzielna i posiada konstrukcję zrębową. Nawa, prezbiterium i przedsionek mają tę samą wysokość, ale różnią się szerokością. Oryginalne wyposażenie nie zachowało się do obecnych czasów, pozostał z niego jedynie fragment polichromii przedstawiający kotarę podtrzymywaną przez anioły oraz puste kartusze, w których pierwotnie znajdowały się postacie proroków starotestamentowych.

Świątynia została zbudowana w 1672 r. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna, następnie greckokatolicka, a od 1974 r. mieści się w niej kościół rzymskokatolicki. Jest to trzecia z kolei świątynia wybudowana w Smolniku. Wzmianka o pierwszej pochodzi z 1589 r., jednak zarówno ona, jak i kolejna zostały zniszczone w pożarach.

Mniej

Opinie

38-713 Smolnik, Polska