Polska    województwo podkarpackie    Rzeszów    Kościół św. Wojciecha i Stanisława
#18  Rzeszów
#1237  Polska

Kościół św. Wojciecha i Stanisława

Kościół został wzniesiony w XV wieku, na ruinach wcześniejszej świątyni. To trójnawowa, budowla z gotyckim prezbiterium i gotycko-barokową nawą główną. Tuż przy kościele znajduje się barokowa dzwonnica o wysokości 30,5 m. Świątynia została wpisana do rejestru zabytków.

Bogate wnętrze kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i Stanisława zdobią dzieła z XVIII wieku. Warto zawrócić uwagę na ołtarz główny z 1730 roku. Centralny olejny obraz przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa, zaś 2 boczne - patronów kościoła. Interesującymi zabytkami są również rokokowa ambona z XVIII wieku oraz barokowe ołtarze boczne z obrazami olejnymi, również z XVIII wieku.

Najstarszym, do dziś zachowanym, fragmentem kościoła jest oryginalne, gotyckie prezbiterium datowane na 1427 rok.

Mniej

Opinie

Plac Farny 5 Rzeszów, Polska