#4  Opatów
#2712  Polska

Brama Warszawska

Opatów był w przeszłości bogatym miastem o dużym znaczeniu. Otaczały go potężne mury obronne, z których do naszych czasów przetrwały jedynie ich drobne fragmenty, a także jedyna ocalała brama, nazywana Warszawską. Jest ona symbolem Opatowa oraz jednym z najbardziej malowniczych jego obiektów.

Obwarowania Opatowa powstawały na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy też wybudowano cztery prowadzące do miasta bramy - Krakowską, Lubelską, Sandomierską i Warszawską. Ich nazwy pochodziły od kierunków traktów handlowych, które z nich wychodziły.

Fundatorem Bramy Warszawskiej był kanclerze wielki koronny, Krzysztof Szydłowiecki. Jest to kwadratowa budowla renesansowa, zbudowana z kamienia i zwieńczona wysoką, białą attyką. W przeszłości była znacznie wyższa, ale do naszych czasów przetrwały jedynie dwie najniższe kondygnacje. Jest symboliczną granicą między starym a nowym Opatowem i znajduje się na trasie każdego turysty, który odwiedza to malownicze miasto.

Mniej

Opinie

Tadeusza Kościuszki 27-500 Opatów, Polska