Polska   województwo małopolskie   Nowy Sącz   Miasteczko Galicyjskie

Miasteczko Galicyjskie

Mieszczące się w Nowym Sączu Miasteczko Galicyjskie jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Zostało ono zrekonstruowane w celu pokazania zabudowy typowej dla prowincji monarchii austro-węgierskiej, która na przełomie XIX i XX wieku miała swoje terytorium na obszarze Małopolski.

Budynki wchodzące w skład Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu są odwzorowaniem budowli budowanych z końcem XIX wieku w Małopolsce. Każdy z nich jest opatrzony tabliczką, z której można dowiedzieć się o pierwowzorze lub inspiracji służącej do stworzenia danego budynku.

Centralną częścią Miasteczka Galicyjskiego jest niewielki rynek, który otaczają typowe dla Galicji budynki (takie jak choćby ratusz) czy punkty usługowe. Pośrodku rynku została umieszczona studnia miejska.

Wnętrza budynków w Miasteczku Galicyjskim również przypominają o przełomie XIX i XX wieku. Mieszczą się w nich różnego rodzaju sklepy, zakłady i warsztaty, m.in. warsztat snycerski, apteka, drukarnia, remiza straży pożarnej, poczta czy cukiernia.

mniej tekstu
Miasteczko Galicyjskie – mapa
Lwowska 226 Nowy Sącz, Polska