Polska    województwo małopolskie    Nowy Sącz    Sądecki Park Etnograficzny
#1153  Polska

Sądecki Park Etnograficzny

Skansen ukazuje typową dla obszaru sądeckiego kulturę ludową i architekturę. Instytucja ta obejmuje ekspozycję główną skansenu, w skład której wchodzi ponad 60 obiektów, Miasteczko Galicyjskie oraz Sektor Kolonistów Józefińskich.

Sądecki Park Etnograficzny powstał w 1975 roku celem przybliżenia turystom historii Nowego Sącza i Sądecczyzny. Na ekspozycję główną skansenu składają się zagrody chłopskie z charakterystycznymi zabudowaniami, dworek szlachecki wybudowany w XVII wieku, folwark dworski, a także sięgająca XVIII wieku cerkiew łemkowska, część osady Cyganów Karpackich, a także inne pojedyncze budynki i obiekty małej architektury.

Miasteczko Galicyjskie stanowi rekonstrukcję zabudowań wznoszonych na Sądecczyźnie na przełomie XIX i XX wieku. Znajdują się w nim takie budynki jak ratusz, poczta, remiza straży pożarnej, a także cukiernia, magiel i fryzjer.

Sektor Kolonistów Józefińskich, jak sama nazwa wskazuje, dokumentuje zwyczaje kolonistów józefińskich, którzy zjechali do Galicji w latach 80. XVIII wieku na rozkaz cesarza Józefa II.

Mniej

Opinie

gen. Wieniawy Długoszowskiego 83b Nowy Sącz, Polska