#2  Łowicz
#1823  Polska

Nowy Rynek

Nowy Rynek w Łowiczu, zwany „Trójkątnym Rynkiem" to jeden z trzech zachowanych w pierwotnej formie trójkątnych rynków w Europie, obok takich miast jak: Paryż i Bonn. Obecnie plac Nowego Rynku jest odbudowany i udostępniony dla zwiedzających. W 2007 roku Nowy Rynek w Łowiczu otrzymał nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii: „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna”.

Przez wieki plac pełnił funkcję miejskiego targowiska, a odchodzące od niego ulice stanowiły zaplecze targowe. Na uwagę zwiedzających zasługują murowane kamienice wybudowane w XVI i XVII wieku. W 1939 roku w wyniku działań wojennych znaczna cześć rynku uległa zniszczeniu. W latach 1940 – 1941 część Nowego Rynku w Łowiczu włączono do getta żydowskiego.

W części północnej Nowego Rynku znajduje się odrestaurowany pomnik ku czci Powstańców 1863 roku. Ciekawym obiektem kamienica zlokalizowana pod numerem 13, nazywana kamienicą „Pod donicą”, która wpisana jest do rejestru zabytków.

Mniej

Opinie

Nowy Rynek Łowicz, Polska