ŁOWICZ atrakcje turystyczne

+9 atrakcji

Łowicz jest miastem, które kojarzone jest przede wszystkim z barwnym folklorem ludowym. W okolicach miasta wykształcił się charakterystyczny, bardzo kolorowy strój ludowy z pasiastymi spódnicami oraz kwiatowymi haftami. W mieście działa muzeum z dużym działem etnograficznym oraz mini skansen. 

Historia Łowicza związana była przez wieki z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Od XIII w. istniał tu zamek biskupów, z którego do dziś przetrwały jedynie ruiny. Najważniejszym zabytkiem miasta jest Katedra w Łowiczu nazywana czasem Mazowieckim Wawelem. Pochowano w niej 12 arcybiskupów i prymasów Polski. Obecny wygląd bazyliki katedralnej to efekt renesansowo-barokowej przebudowy z początku XVII w. 

Większość zabytków i najważniejszych budowli Łowicza skupionych jest w sąsiedztwie dwóch placów Starego i Nowego Rynku. Oprócz Katedry znajduje się tu kościół św. Ducha, barokowy kościół Ojców Pijarów oraz klasycystyczny Ratusz w Łowiczu. Dużą atrakcją Łowicza jest Muzeum w Łowiczu z bogatą ekspozycją etnograficzną. Obok głównego budynku znajduje się mini skansen składający się z kilku tradycyjnych zagród łowickich. Do muzeum należy także Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach. 

ŁowiczPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)