Polska    województwo wielkopolskie    Leszno    Muzeum Okręgowe
#6  Leszno
#2639  Polska

Muzeum Okręgowe

Muzeum Okręgowe w Lesznie zajmuje się popularyzacją historii oraz kultury Leszna, a także południowo–zachodniej części województwa wielkopolskiego. Wewnątrz można podziwiać liczne eksponaty, głównie dzieła sztuki, zbiory etnograficzne i archeologiczne.

Wystawy zaprezentowane w placówce umieszczono na kilku piętrach. Na parterze umieszczono tablice epitafijne zawierające portrety trumienne oraz galerię malarstwa portretowego z XVII-XIX wieku. Na półpiętrze znajduje się sala pamięci Jana Amosa Komeńskiego, w której postawiono jego portret oraz prace poświęcone jego osobie.

Na pierwszym piętrze zaprezentowano kolekcję malarstwa polskiego z XIX i XX wieku. Można tu podziwiać dzieła Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, czy Juliusza Kossaka. Na drugim mieści się wystawa archeologiczna obejmująca wszystkie epoki oraz zbiory etnograficzne związane z południowo-zachodnią wielkopolską i obecną ziemią leszczyńską.

Na trzecim piętrze usytuowano wystawę militariów oraz pamiątki związane z 17 Pułkiem Ułanów Wielkopolskich i 55 Poznańskim Pułkiem Piechoty. Dodatkowo w muzeum znajduje się biblioteka, a w niej starodruki z miejskich drukarń, wydawnictwa i publikacje z XIX wieku i okresu przed wybuchem II wojny światowej.

Mniej

Opinie

plac Jana Metziga 17 Leszno, Polska