Polska    województwo lubuskie    Łęknica    Ścieżka geoturystyczna "Dawna kopalnia Babina"
#1630  Polska

Ścieżka geoturystyczna "Dawna kopalnia Babina"

"Dawna Kopalnia Babina" to licząca 5 km trasa biegnąca przez fragment obszaru przedwojennej kopalni Babina i powojennej kopalni Przyjaźń Narodów w pobliżu Parku Mużakowskiego. Na trasie można zobaczyć dawne szyby, w których wydobywano iły, a także zbiornik poeksploatacyjny „Afryka”. Dla zwiedzających przygotowano drewniane podesty widokowe oraz tablice informacyjne.

Kopalnie stanowiły naturalny element tzw. łuku Mużakowskiego, czyli ukształtowania terenu przez polodowcową morenę czołową. Wypiętrzone warstwy trzeciorzędowe zapewniły dostęp do surowców naturalnych, stąd rozwój kopalni w tym rejonie. Na trasie ścieżki można obserwować efekty prac górniczych, w tym wiele jeziorek wypełnionych kolorowa woda zabarwioną związkami chemicznymi znajdującymi się w glebie. Przy sprzyjającym oświetleniu woda mieni się kolorem rdzawo-pomarańczowym oraz odcieniami zieleni i błękitu. Kwaśny odczyn wód sprawia, że wystają z nich suche pnie obumarłych drzew.

Ścieżka geologiczna to nie tylko gratka dla miłośników geologii, ale również ciekawa wycieczka dla poszukujących nietypowych krajobrazów i niezapomnianych wrażeń estetycznych. Trasa ma dwa odcinki spacerowe.

Mniej

Opinie

Ścieżka geoturystyczna "Dawna kopalnia Babina" mapa
Łęknica, Polska
Tagi: