Niemcy    Saksonia    Bad Muskau - Mužakow    Park Księcia Pücklera

Park Księcia Pücklera

Nazwa lokalna: Fürst Pückler Park

Park Mużakowski ulokowany jest po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, obejmując swoim zasięgiem malowniczą dolinę Nysy Łużyckiej. Na jego obszarze znajduje się rozległy park naturalistyczny po stronie polskiej oraz ogrody i pleasureground po stronie niemieckiej. Obie części łączy Most Podwójny oraz Most Angielski. Po parku można poruszać się pieszo, wypożyczonym rowerem lub bryczką. 

Pasrk Mużakowski znany też pod nazwą Park Muskau posiada historię sięgająca 1 połowy XIX wieku, kiedy autor koncepcji pruski arystokrata Hermann von Pückler-Muskau na terenie swojej posiadłości zainicjował powstanie założenia parkowego. Historyczna część, leżąca za polsko-niemiecką granicą obejmuje również zabytkowe zabudowania dawnej posiadłości. Park w stylu angielskim uważany jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć sztuki ogrodowej w Europie.

Obecnie, wraz z częścią polską park zajmuje powierzchnię 700 ha i podzielony jest rzeką Nysą. Na ziemiach niemieckich znajduje się około 1/3 historycznego założenia, po stronie polskiej to ok. 500 ha malowniczych zakątków, kryjących w sobie elementy kulturowe i naturalne. Od 2004 roku Park Mużakowski znajduje się na liście UNESCO.

Mniej

Opinie

Park Księcia Pücklera mapa
02953 Bad Muskau - Mužakow, Niemcy