Polska    województwo małopolskie    Kraków    Bulwary Wiślane
#15  Kraków
#155  Polska

Bulwary Wiślane

Bulwary nad Wisłą w Krakowie to spokojne i malownicza miejsce spacerów położone w ścisłym centrum miasta. Ze względu na liczne alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i znajdujące się w pobliżu place zabaw, stanowią one jedną z najpopularniejszych stref rekreacyjno-wypoczynkowych. Wraz z przyległymi fragmentami wałów Wisły i Rudawy, uzyskały status obszarów parkowych. Wzdłuż bulwarów usytuowanych jest wiele krakowskich atrakcji i zabytków (m.in. Kościół na Skałce lub pomnik Smoka Wawelskiego).

W 1991 roku podzielono je na części oraz nadano nowe nazwy. Na lewym brzegu znajdują się: bulwar Rodła, Czerwieński, Inflancki i Kurlandzki, a na prawym – bulwar Poleski, Wołyński, Podolski i Lotników Alianckich.

Bulwary wybudowano po obu stronach Wisły w latach 1907-1913 według planów Romana Ingardena. Ich główną funkcją była (i jest do tej pory) ochrona przed powodzią, ale stanowiły one także element projektowanego wtedy kanału Dunaj - Dniestr.

Mniej

Opinie

bulwar Czerwieński 30-001 Kraków, Polska