Polska    województwo świętokrzyskie    Kielce    Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
numer 16 w mieście
KIELCEPolska

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach mieści się w budynku dawnego więzienia. Poprzez multimedialne prezentacje i odtworzone sale więzienne opowiada o losach przetrzymywanych tu ludzi od czasów powstania listopadowego po lata powojenne.

Ośrodek jest placówką muzealno- edukacyjną. Działa od 2012 roku i zastąpił prowadzone siłami społecznymi Muzeum Pamięci Narodowej. Budynek dawnych stajni biskupich został w 1816 roku zaadaptowany na więzienie. Władze carskie osadzały tu polskich patriotów i uczestników zrywów narodowych. W okresie międzywojennym działało tu wiezienie polityczne, które w okresie II wojny światowej przejęło Gestapo. Po wojnie w budynku istniał areszt NKWD, z którego w sierpniu 1945 oddziały partyzanckie odbiły około 350 członków AK. Więzienie działało w tym miejscu do lat siedemdziesiątych XX wieku.

W Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej odtworzono cele z okresu II wojny światowej – karcer, ścianę straceń, miejsce egzekucji przez powieszenie oraz Salę Wybraniecką w której zrekonstruowano sposób torturowania więźniów nazywany tramwajem. Na ekspozycjach w Ośrodku można też zobaczyć pamiątki z kolejnych zrywów niepodległościowych pod zaborami oraz dotyczące więźniów z okresu wojennego i powojennego.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Zamkowa 3 Kielce , Polska