Polska    województwo świętokrzyskie    Kielce    Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
#20  Kielce
#2558  Polska

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Muzeum znajduje się w części budynku, w którym znajdowało się Gimnazjum, do którego uczęszczał Stefan Żeromski. Ma ono w swoich zbiorach rękopisy jego utworów, fotografie, dokumenty szkolne – w tym fragmenty dziennika i świadectwa szkolne, a także płytę z 1924 roku z nagranym głosem Żeromskiego.

Muzeum powołano w 1964 roku, w setną rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego. Zajęło ono piętro w XVIII wiecznym budynku Gimnazjum, w którym w latach 1874- 1886 uczył się przyszły pisarz. Wystawy prowadzą zwiedzającego przez historię samego budynku, dzieje rodziny Żeromskich i okres nauki Stefana w Kielcach, aż do jego twórczości literackiej. Zgromadzono tu rękopisy, pierwsze wydania oraz ilustracje do jego książek. Dużą część ekspozycji zajmują listy z różnych okresów życia Żeromskiego i fotografie ze szkolnych lat, w tym niektóre z dedykacjami.

Mniej

Opinie

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego mapa
Jana Pawła II 525-013 Kielce, Polska