Polska    województwo świętokrzyskie    Kielce    Kościół św. Wojciecha
numer 21 w mieście
KIELCEPolska

Kościół św. Wojciecha

Kościół znajduje się w miejscu, gdzie zaczęła się historia Kielc. Choć pochodzi z XVIII wieku, to jest następcą wcześniejszej świątyni, która stałą tu jeszcze w czasach przedlokacyjnych. Malownicza, barokowa świątynia należy do najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta.

Tereny wokół kościoła świętego Wojciecha były zamieszkane już we wczesnym średniowieczu. Pierwszy, drewniany kościół pod tym wezwaniem stanął tu w XII wieku. Na dzisiejszym placu kościelnym odkryto pozostałości zabudowy z tego okresu. Są one dowodem na to, że to właśnie tu istniała przedkolacyjna osada.

Murowany kościół wybudowano w II połowie XVIII wieku. Ufundował go miejscowy kanonik, Józef Jan Rogalla. Z czasem okazał się on jednak zbyt mały i w końcu XIX wieku dokonano jego rozbudowy. Kościół ufundowany przez księdza Rogallę stał się prezbiterium, do którego dobudowano trójnawowy korpus. Przy transepcie dostawiono smukłą wieżę zwieńczoną strzelistą iglicą. Wnętrze kościoła zdobią obrazy autorstwa Jana Styki. Przy zachodniej ścianie zobaczyć można figurkę Chrystusa Frasobliwego, nazywaną „Latarnią umarłych”. Jest to pozostałość po istniejącym tu cmentarzu.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Kościół św. Wojciecha mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    plac Świętego Wojciecha 9 Kielce , Polska