Polska    województwo dolnośląskie    Jelenia Góra    Bazylika Mniejsza śś. Erazma i Pankracego
#1665  Polska

Bazylika Mniejsza śś. Erazma i Pankracego

Gotycka, trójnawowa świątynia kryje w swoim wnętrzu cenne wyposażenie pochodzące z czasów renesansu i baroku. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle bogato zdobiony osiemnastowieczny ołtarz, cenne organy, pochodząca z XVI wieku ambona, chrzcielnica, ołtarze boczne, konfesjonały i zdobione różnymi gatunkami drewna stalle.

Fasada kościoła przyciąga uwagę detalami kamieniarskimi, najlepiej zachowanymi w portalach i obramieniach okiennych. W murach kościoła znajdują się dwie kaplice grobowe, a także ponad 20 epitafiów i płyt nagrobkowych z XVI i XVIII wieku.

Bazylika powstała w XIV wieku, ale obecny kształt otrzymała w następnych stuleciach, a dziś jest najstarszą i najważniejszą świątynią w Jeleniej Górze. W wielokrotnie przebudowywanej konstrukcji zachowano typowe dla kościołów gotyckich krzyżowo-żebrowe sklepienie, a także ostrołukowe zwieńczenia drzwi i okien. Świątynia poświęcona była patronom Jeleniej Góry.

Mniej

Opinie

plac Kościelny 1/2 Jelenia Góra, Polska