Polska    województwo warmińsko-mazurskie    Elbląg    Katedra św. Mikołaja
numer 1 w mieście
ELBLĄGPolska

Katedra św. Mikołaja

Katedra św. Mikołaja w Elblągu zaliczana jest do najwyższych obiektów sakralnych w Polsce, jej wieża mierzy 97 m. Najcenniejszymi elementami wyposażenia katedry są gotycka chrzcielnica z brązu z 1387, którą wykonał mistrz Bernhauser, gotycka rzeźba św. Mikołaja znacznych rozmiarów, drewniane figury apostołów, a także późnogotyckie ołtarze przeniesione z innych kościołów Elbląga.

Początkowo był to kościół farny (czyli parafialny) i siedziba najstarszej w mieście parafii katedralnej św. Mikołaja. Od marca 1992 r. jest to katedra diecezji elbląskiej. W kościele znajdują się również gotyckie malowidła z końca XIV w., które odkryto w okresie międzywojennym.

Kościół wybudowano w połowie XIII w. i przez kolejne dwa stulecia rozbudowywano. Pod koniec XVIII wieku kościół częściowo spłonął. Część wyposażenia udało się uratować, jednak sam budynek odbudowano w kształcie innym niż pierwotny. Budowa obecnej wieży trwała w latach 1906 – 1907. Gdy Armia Czerwona w lutym 1945 r. zdobywała Elbląg katedra została doszczętnie spalona. Odbudowę kościoła rozpoczęto 3 lata później i z przerwami trwała do 1965 r.

Mniej

Atrakcje wewnątrz