#29  Izrael

Kopuła na Skale

Nazwa lokalna: Dome of the Rock

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Wzgórze Świątynne

Kopuła na Skale to islamskie sanktuarium znajdujące się na Wzgórzu Świątynnym na Starym Mieście w Jerozolimie. Zabytek, będący swoistym pomnikiem dla świętej skały, jest z meczetem Al-Aksa najważniejszym miejscem świętym wyznawców Islamu, zaraz za Mekką i Medyną. Budowę Kopuły na Skale zakończono w 691 roku, za panowania kalifa Abd al-Malika.

Kopuła znajduje się nad skałą, która ma znaczenie dla wiernych wielu wyznań. Według Biblii to na tej skale Abraham chciał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, Koran podaje natomiast, że miał ofiarować Izmaela, który był praojcem ludu arabskiego. Miejsce jest uznawane przez muzułmanów za meczet, a w okresie chrześcijańskiego panowania, obiekt spełniał funkcje kościoła. 

Charakterystyczna kopuła stała się wizytówką tradycyjnego islamskiego stylu architektonicznego i była kopiowana w wielu meczetach na całym świecie. W 1545 roku dziesiąty sułtan Imperium Osmańskiego Sulejman Wspaniały zakrył występujące tu mozaiki płytkami ceramicznymi. Do środka wchodzi się z czterech stron, po ośmiu schodach.

Mniej

Opinie

Kopuła na Skale mapa
Jerozolima, Izrael