Francja    Francja Metropolitalna    Oksytania    Carcassonne    Stare miasto w Carcassonne

Stare miasto w Carcassonne

Nazwa lokalna: Cité de Carcassonne

Cytadela w Carcassonne to zachowane w doskonałym stanie średniowieczne fortyfikacje otaczające Stare Miasto z Zamkiem Hrabiów i bazyliką Saint Nazaire. Mury miejskie z basztami, bramami oraz barbakanami należą do najważniejszych zabytków sztuki militarnej w Europie. 

Wzgórze, na którym stoi Stare Miasto w Carcassonne było zamieszkane już w okresie panowania rzymskiego. Fortyfikacje ówczesnego oppidium zostały rozbudowane, gdy region dostał się pod panowanie Wizygotów, następnie Arabów i Pepina Krótkiego. W XIII wieku Carcassonne strzegły już potężne mury, na których łamały sobie zęby kolejne wyprawy wojenne. Dzięki ich potędze miasto nie zostało zajęte w czasie wojny stuletniej. 

Obecny wygląd murów to efekt naprawy i renowacji, jakie przechodziły kilkakrotnie w XIX i XX wieku. w obrębie fortyfikacji znajduje się najstarsza część miasta. Wznosi się tu gotycka bazylika Saint Nazaire z potężną rozetą nad wejściem oraz ufortyfikowany dodatkowo i połączony kamiennym mostem z miastem Zamek Hrabiów. Oprócz tego wnętrze cytadeli jest plątaniną malowniczych uliczek ze średniowiecznymi i renesansowymi kamienicami. 

Mniej

Opinie

Rue Viollet le Duc 111000 Carcassonne, Francja