Chorwacja    Żupania dubrownicko-neretwiańska    Dubrownik    Park leśny Velika i Mala Petka
numer 17 w mieście
DUBROWNIKChorwacja

Park leśny Velika i Mala Petka

Nazwa lokalna: Park šuma Velika i Mala Petka

Park leśny o powierzchni 43 hektarów położony na wzgórzach Wielka i Mała Petka  na półwyspie Lapad. To jedyny obszar przyrodniczy objęty ścisłą ochroną na terenie miasta Dubrownik. Powstał głównie w celu ochrony sosny alepskiej, wpisanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Park jest też miejscem występowania innych rzadkich roślin (takich jak powój skalny) oraz ostoją wielu gatunków ptaków.

Gęste zarośla wzgórz są doskonałym miejscem odpoczynku ptaków przelotnych oraz siedliskiem wielu gatunków ptaków śpiewających. Wśród tych ostatnich szczególnie licznie reprezentowane są drozdy, kosy i pierwiosnki. Wzgórza Petka są też zimowiskiem zięb i szczygłów. Wstęp na teren parku nie jest ograniczany, lecz zakazuje się palenia papierosów i ognisk, a także biwakowania.

W źródłach historycznych z XIII w. odnotowano istnienie na wzgórzach (nazywanych Mons Acutus – Ostre Góry) pozostałości świątyni wzniesionej prawdopodobnie ku czci bogini Venus. Na jej ruinach powstał kościół pod wezwaniem popularnej na Bałkanach św. Petki (Praskiewy), którego ruiny były widoczne jeszcze w XIX w. Obecnie nie ma po nich śladu.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Park leśny Velika i Mala Petka mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    20000 Dubrownik , Chorwacja