Węgry    Budapeszt    Kościół św. Elżbiety
numer 59 w mieście
BUDAPESZTWęgry

Kościół św. Elżbiety

Nazwa lokalna: Árpádházi Szent Erzsébet templom

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej wyróżnia się dwoma wieżami wysokimi na 76 metrów oraz pięknym ogrodem różanym, który go otacza. Na fasadzie nad głównym wejściem zobaczymy rozetę, a nad nią posąg świętej Elżbiety autorstwa Györgya Kissa, otoczony posągami świętego Stefana i świętego Władysława, węgierskich królów.

Kościół zaprojektowany został przez znanego węgierskiego architekta, Imre Steindla, w stylu neogotyckim. Budowa zakończona została w 1901 roku. Do II Wojny Światowej kościół posiadał cztery dzwony, ale dwa z nich zostały w trakcie wojny przetopione i wykorzystane do produkcji broni. Nie zostały one nigdy zrekonstruowane, dlatego obecnie świątynia dysponuje dwoma dzwonami.

Święta Elżbieta Węgierska, patronka kościoła, była córką króla Andrzeja II. Po tym jak w młodym wieku owdowiała, odmówiła ponownego wyjścia za mąż i poświęciła swoje życie służbie ubogim i chorym. Ufundowała dwa szpitale, w których sama też pracowała.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Kościół św. Elżbiety mapa
    Kościół św. Elżbiety
    Kościół św. Elżbiety
    ZOBACZ NA MAPIE
    Rózsák tere 81074 Budapeszt , Węgry