Słowacja    Kraj preszowski    Ulič    Park Narodowy Poloniny
#1  Ulič
#108  Słowacja

Park Narodowy Poloniny

Nazwa lokalna: Národný park Poloniny

Park Narodowy Połoniny obejmuje obszar Bukovskich Vrhów, gór sąsiadujących bezpośrednio z polskimi Bieszczadami. Jest to najrzadziej odwiedzany park narodowy na Słowacji. Zdecydowaną większość jego obszaru porastają pierwotne lasy bukowe, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Park Narodowy Połoniny to obszar prastarych lasów i głębokich, przełomowych rzecznych dolin. Zamieszkują je przede wszystkim Rusini i Cyganie. W wioskach zachowała się tradycyjna zabudowa oraz dawne warsztaty rzemieślnicze, takie jak kuźnie, folusze czy młyny. Na terenie parku znajduje się także jezioro zaporowe Starina.

Szlaki turystyczne na terenie parku wiodą w dużej części przez niezamieszkane dzikie tereny. Rzadko spotyka się tu wędrowców. Nie ma schronisk, a jedynie wyznaczone przez park miejsca biwakowe. Często można się natknąć na dzikie zwierzęta, takie jak jelenie, sarny, dziki, łosie, a nawet żubry, dla których jest to największa ostoja na Słowacji.

Mniej

Opinie

Ulič, Słowacja